Turnaj 27-10-2013

Turnaja sa zúčastnilo 9 dvojčlenných družstiev. Každý hráč hádzal 4 hry (po 10 kôl). Poradie bolo dané celkovým súčtom bodov oboch hráčov družstva vo všetkých 4 hrách. Zvíťazilo družstvo v zložení Ivan a Miro. Ivan sa stal aj najlepším hráčom, hoci najvyšší súčet 252 kolkov v jednej hre dosiahol Peťo K. Ceny odovzdala majiteľka zábavného centra Iveta Dudeková

Výsledková tabuľka:

Družstvo

Hráči

1.hra

2.hra

3.hra

4.hra

Spolu

Celkom

1

Peťo A.

154

145

181

159

639

1177

 

Mišo

125

110

143

160

538

 

2

Jano B.

186

155

135

161

637

1279

 

Jany

167

138

171

166

642

 

3

Ivan

163

202

199

168

732

1305

 

Miro

130

143

173

127

573

 

4

Kaco

117

126

76

117

436

881

 

Paľo

93

119

129

104

445

 

5

Samko

103

99

86

156

444

942

 

Janík

150

110

131

107

498

 

6

Peter Ľ

135

128

99

131

493

1214

 

Peťo K.

146

190

133

252

721

 

7

Filip

156

106

126

103

491

992

 

Ďuro

106 141 132 122 501  
8

Jarek

109 91 105 88 393 889

 

Marek

123

139

109

125

496

 

9

Miki

113

142

161

136

552

1093

 

Peťo

138

147

136

120

541