Malá škola biliardu

Malá škola biliardu

Priamy úder (stred bielej mieri na stred farebnej):

Nábežník = bod dotyku tága s bielou guľou je nad stredom – biela po náraze pokračuje

Ťahák = bod dotyku je pod stredom – biela sa po náraze vráti

Pravý falš = bod dotyku je napravo od stredu – biela zväčší odchýlku po odraze doprava

Ľavý falš = bod dotyku je naľavo od stredu – biela zväčší odchýlku po odraze doľava

„Stop ball“ = bod dotyku je len tesne pod stredom – biela po náraze ostane stáť

 • Čím je bod dotyku tága a bielej gule ďalej od stredu, tým bude rotácia silnejšia.
 • Čím je strk hraný silnejšie, tým je účinok spätnej a bočnej rotácie slabší. Pre zväčšenie účinku by mal byť hrot tága v kontakte s guľou čo najdlhšie.
 • Čím je dráha gule dlhšia, tým viac stráca spätnú i bočnú rotáciu.
   

Teoretický uhol, medzi dráhou bielej a farebnej gule je po zrážke 90° (ak biela nemala v čase dotyku rotáciu).

Ťahák zväčšuje odchýlku bielej aj farebnej gule a ich vzájomný uhol sa zväčšuje (>90°).
 

Nábežník tieto odchýlky zmenšuje aj ich vzájomný uhol sa zmenšuje (<90°)
 

 

Pri bočnom falši má guľa iný uhol odrazu

Bočný falš  (zhora nadol)- ľavý, bez falšu, pravý
 

 
Efekty pri bočnom falši (v príkladoch pravom):  
 • deflekcia = pri (silne hranom) falši je biela odtláčaná na opačnú stranu, ako je falš. (plná hrubšia čiara)
   
 • oblúk = pri (ľahkom) falši robí biela oblúk a zmení sa miesto dotyku s farebnou (farebná je potom viac odklonená) Čím je hraná ľahšie, tým väčší účinok.
   
 • „princíp ozubených kolies“ = biela po náraze odovzdá opačnú (ľavú) rotáciu farebnej a zmení aj jej odklon.

   
Pravý falš zahraný ľahko, normálne, bez falšu a silno
Biela hraná na farebnú zboku získa falš Ak je hraná nábežníkom, získa falš na tú stranu, ktorou sa dotkne farebnej Pri ťaháku je to naopak.