Pravidlá biliardu

Pravidlá biliardu

Uvádzame výber z pravidiel Slovenského biliardového zväzu (SBZ) - najpodstatnejšie zmeny oproti tzv. „krčmovým“ pravidlám pre hru č.8. Kompletné pravidlá SBZ si môžete stiahnuť TU

Hra č.8 sa hrá s 15 guľami a bielou guľou. Na to, aby hráč mohol potopiť guľu č.8, musí najprv potopiť 7 gulí svojej skupiny. Potápanie gulí sa nahlasuje.

Na začiatku hry sa gule musia postaviť do trojuholníka, pričom predná guľa (nie čierna) je na zadnom bode stola, guľa č.8 v strede trojuholníka a v zadných rohoch trojuholníka je plná a polovičná guľa (ostatné sa nemusia akýmkoľvek spôsobom striedať).

Pravidlá pre rozrazenie:

- biela guľa musí byť hraná zo záhlavia, t.j. časti stola vymedzenou predným kratším mantinelom a rovnobežkou prechádzajúcou predným bodom (nemusí to byť presne predný bod stola).

- žiadna guľa sa nehlási a biela sa môže dotknúť ako prvej ľubovoľnej gule.

- ak rozrážajúci potopí aspoň jednu farebnú guľu bez faulu, pokračuje v hre a stôl je otvorený (t.j. ešte stále nie je vybratá skupina gúľ), ak nepotopí žiadnu guľu, pokračuje súper na otvorenom stole.

- ak na začiatku nie je potopená ani jedna farebná guľa, musia sa najmenej štyri farebné gule dotknúť mantinelov. Ak sa nesplní táto podmienka, môže protihráč prevziať pozíciu a pokračovať v hre, alebo zahrať nový rozraz, alebo dať súperovi nový rozraz.

Stôl je otvorený dovtedy, kým niekto bez faulu nepotopí hlásenú guľu (nie náhodne spadnutú). Dovtedy si súperi stále môžu vyberať skupinu gúľ (aj vtedy, keď už nejaká padla, ale nebola hlásená, alebo padla s faulom). Pokiaľ je stôl otvorený, je dovolené hrať kombináciu a umiestniť plnú guľu pomocou polovičnej a naopak. Všetky nelegálne potopené gule ostávajú v jamkách. Prvý dotyk bielej nesmie byť s guľou č.8 – vtedy je faul (nie koniec setu-hry).

Ak hráč potopí hlásenú guľu, zostáva pri stole. Pokračuje v hre pokiaľ sa mu darí potápať hlásené gule, nespraví faul, alebo hru nevyhrá. Keď sa dopustí chyby alebo faulu, v hre pokračuje protihráč. Hra končí keď bola guľa č.8 korektne umiestnená do jamky, alebo ak bola ukončená z dôvodu vážneho porušenia pravidiel.

Pri každom strku (okrem rozrážania) musí byť nahlásená guľa spolu s jamkou, kam ju hráč umiestňuje. Ak hráč potopí spolu s hlásenou aj iné gule, tieto ostávajú v jamkách a hráč pokračuje ďalej. Ak hlásenú guľu nepotopí, pokračuje súper. Hráč môže nahlásiť „istotu“, to znamená, že po jeho strku bude pokračovať protihráč bez ohľadu na to, či bola nejaká guľa potopená, alebo nie.

Hráč prehrá set ak :

- faulom potopí čiernu guľu (napr. spadne aj biela...)

- potopí čiernu guľu pred tým ako by mal

- potopí čiernu guľu do inej ako nahlásenej jamky (čiernu ako poslednú môže hlásiť zakaždým inde, tak oko aj hociktorú inú guľu, nemusí hrať do „protiľahlej“ jamky)

- čierna guľa vyskočí zo stola (toto pravidlo sa nevzťahuje na rozrážanie)

Ak sa hráč dopustí faulu, je jeho hra ukončená a hrať bude ďalej jeho protihráč. Ten má bielu guľu v ruke a môže si ju položiť kdekoľvek na hraciu plochu stola (nemusí ju položiť na predný bod.)

Fauly v biliardovej hre

- Biela guľa spadne do jamky, alebo vypadne zo stola

- Ako prvej gule sa biela guľa dotkne gule inej skupiny (je jedno, či priamo, alebo od mantinelu)

- Žiadna guľa sa po dotyku bielej s vlastnou guľou potom nedotkne mantinelu, alebo nie je utopená

- Hráč sa nedotýkal pri strku podlahy

- Akákoľvek guľa vyskočí zo stola

- Dotyk, pohyb, alebo zmena dráhy ľubovoľnej farebnej gule, s výnimkou normálneho kontaktu medzi guľami počas strku.

- Tágo sa dotkne gule v jednom strku gule viac ako jedenkrát.

- Biela guľa je blízko farebnej gule, ale nedotýka sa jej a pri strku v momente kontaktu bielej gule s farebnou sa tágo stále dotýka bielej gule

- Kontakt hlavičky tága s bielou guľou trvá dlhšie ako pri normálnych strkoch.

- Hráč hrá v čase, keď sa pohybujú gule

- Hráč použije tágo na vymeriavanie strku bez toho aby ho držal v ruke