Pravidlá bowlingu - podľa World Tenpin Bowling Association

Pravidlá bowlingu - podľa World Tenpin Bowling Association

1. Definícia hry

1.1 Hra pozostáva z desiatich kôl. Hráč začína s dvomi guľami v každom z prvých deviatich kôl. V desiatom kole môže hrať s tromi guľami, ak prvou, alebo druhou zhodí všetkých desať kolkov (STRIKE, resp. SPARE). V každom kole musí byť dodržané rovnaké poradie hráčov.

1.2 S výnimkou prípadu, keď hráč dosiahne strike, sa počet zvalených kolkov v prvom hode  zobrazí v ľavej časti bunky tabuľky daného kola a počet zvalených kolkov v druhom hode sa zobrazí v pravej časti bunky daného kola. Ak nepadne ani jeden kolok, zobrazí sa (-). Bodový zisk za dva hody každého kola sa zobrazí okamžite po jeho skončení (1 bod za každý kolok).

1.3 Strike je dosiahnutý, ak hráč zhodí v danom kole prvou guľou všetkých desať kolkov. Vtedy sa v tabuľke zobrazí (X). Bodový zisk je 10 bodov plus počet kolkov zvalených v nasledujúcich dvoch hodoch.

1.4 Dva po sebe nasledujúce striky sú double. V takom prípade za prvý strike získa hráč 20 bodov plus počet kolkov zvalených hodom nasledujúcim za druhým strikom.

1.5 Tri po sebe nasledujúce úspešné striky sú triple. Za prvý z nich získa hráč 30 bodov, čo je maximum za kolo. Maximálny počet bodov za celú hru je 300 - v prípade 12 strikov („perfect game“).

1.6 Spare získa hráč, ak po prvom hode daného kola ostanú stáť nejaké kolky, ale druhou guľou ich zrazí. Na tabuli sa to označí (/) v pravej časti bunky. Bodový zisk je desať bodov plus počet kolkov zhodených prvou guľou nasledujúceho kola.

1.7 V prípade, že hráč poruší v danom hode pravidlá (napríklad prešľap...), zaznamená sa mu (F) a nezíska žiaden bod.

Príklad jednej hry:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

X

X

X

7 2

8 /

F 9

X

7 /

9 -

XX8

30

57

76

85

95

104

124

143

152

180

 

Ďalšie podrobnosti pravidiel v anglickom jazyku je možné stiahnuť TU